speech.to.software

speech.to.software - voice to software with any asystant

speech-to-software - roboty, interfejsy, które wykorzystują głos do wytworzenia oprogramowania (nie mylić z zapytaniem do bazy - QUERY) czyli np. mówimy do aystenta głosowego, utwórz pod domeną xxx.com stronę www z informacja o ofercie i kontakcie do firmy.